İçeriğe geç →

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Merhaba arkadaşlar. Sınavların biri bitiyor biri başlıyor ve eminim ki bu sizi çok yoruyordur. Bu yorgunluğun türlü nedenleri olabilmekte; başlıca nedenler stres, dikkat eksikliği ve kaygıdır. Verimli ders çalışma tekniklerini bilmeme de ciddi başarısızlıklara neden olmakta tabi. Aşağıda belirteceğim hususlarda size yardımcı olmak beni mutlu edecektir. Yüz yüze danışmanlığı tercih etsem de zaman ve mesafe sorunun olan danışanlar ile de watsapp üzerinden görüntülü danışma seyansları düzenlemekteyim.

 • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,
 • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,
 • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,
 • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,
 • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,
 • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,
 • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
 • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,
 • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim : 0546 421 32 68

Mail: savas.m.oglu@gmail.com